Grafikk ligger mitt hjerte nær, og jeg har spesialutdannelse i grafikk både fra Norge og Italia. I forbindelse med mine reiser til Indonesia 88-94, gikk jeg over til skulptur, og forlot dermed grafikken midlertidig. Pausen varer ennå.

Guro Giske