Installasjon under utstilling av husflid og kunsthåndverk,
Holmen Gård 1996

Guro Giske