NBF 50 års jubileum 1996.
To tusen kubber av tørrgran som publikum kunne bygge med.

Guro Giske