Henie Onstad kunstsenter 
94 - 95


Utstillingen bærer preg av å ha blitt laget etter å ha bodd to år i Indonesia.
Jeg ville integrere det østlige uttrykk i min kunst, utifra tanken om at verdens kulturarv er felleseie.
Jeg leste Rian Eisler: The Chalice and the Blade, og utstillingen tok farge av dette.

Guro Giske