Krypten. 98
Maria. Anelser.
Meditasjon over hvem Maria er.
Er hun mer enn Jesu mor? Arvtager etter Istar og Isis?

Guro Giske